KUD BIKAVAC
O nama

DSC_0044

O KULTURNO-UMJETNIČKOM DRUŠTVU BIKAVAC

KUD „Bikavac“ je svoje aktivnosti započeo 2000–te godine kao udruženje građana okupljenih oko ideje očuvanja i promovisanja kulturnog i folklornog nasleđa Srpskog naroda sa ovih prostora, ali njegujući i poštujući tradiciju ostalih naroda sa kojima je živeo.

Formalno i pravno njegovo osnivanje bilo je 2. oktobra 2003. godine u Višegradu uz pristanak i saglasnost gospodina Novaka Ičagića, tadašnjeg koreografa, a na predlog grupe kulturnih i javnih radnika: Dobrivoja Stanojevića, Olge Kostić, Neđa Savića, Predraga Markovića, Dragane Božić, Borislava Poljčića, Cvijete Šušnjar i Nataše Knežević.

Ovaj predlog potvrđen je na Osnivačkoj skupštini KUD-a 2. oktobra 2003. godine u svečanoj sali Doma kulture u prisustvu više od sto delegata.

Osnivačkom skupštinom predsjedavao je Neđo Savić koji je i izabran za predsjednika skupštine.
• Novak Ičagić izabran je za koreografa KUD-a.
• Predrag Marković izabran je za asistenta koreografa i blagajnika KUD-a.
• Dragana Božić izabrana je za predsednika KUD-a.
• U Upravni odbor ušli su još: Nataša Knežević, Borislav Poljčić, Dobrivoje Stanojević i Cvijeta Šušnjar.

KUD je imao mnogobrojne i uspješne nastupe sa dve grupe folklorista podjeljenih na „A“ i „B“ ansambl. Gostovao je nastupao u zemlji i inostranstvu i ostvarivao zapažene rezultate i priznanja. Od osnivanja do danas svi oni koji su bili na čelu KUD-a dali su svoj maksimun i ugrađivali sebe zarad opšteg dobra, kako članova KUD-a, tako i zajednice kojoj pripadaju.

KUD „Bikavac“ je bio, ostao i biće kulturni ambasador Višegrada, promovišući mladost, radost, ljepotu i druženje kroz igru i pjesmu.

MISIJA I VIZIJA

DSC_0014Najveća misija Ansambla Bikavac je da sakuplja, obrađuje i otrgne od zaborava naše narodno igračko, pjevačko i muzičko blago. Naša želja je da naučimo više o našem kulturnom naslijeđu i o kulturi okolnih zemalja. Ova umjetnost podrazumjeva vrhunsko umjetničko i visoko stručno bavljenje svim komponentama koje čine cjelinu u umjetnosti folklora, a koje su svaka za sebe posebne vrste umjetnosti – igra, muzika, pjesma, kostim, narodni instrumenti, običaji, scena i dr. Sve su one umjetnički ravnopravno zastupljene u koncipiranju, pripremama i izvođenjima programa i čine integralno umjetničko djelo.

Vizija Ansambla Bikavac se velikim dijelom posvećuje omladini i njenoj kulturnoj edukaciji, te vraćanju pravim umjetničkim vrednostima, koja se ogleda u tradicionalnoj kulturi. Želja je da koncerti Ansambla Bikavac sa svojim sadržajem nose bezbroj poruka, kako kulturnih i umjetničkih, tako i važnih poruka prošlosti za budućnost.